Urbanism


  • Acte – emiterea autorizatiei de luare in folosinta (persoane juridice).
  • Acte necesare – pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei (persoane fizice).
  • Acte necesare – pentru eliberarea certificatului de urbanism in regim de informare.
  • Cerere – pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii / extinderii / radierii constructiei.
  • Acte necesare – pentru eliberarea certificatului de atestare a radierii constructiei (persoane fizice).
  • Autorizatii emise – 2010.
  • Certificate de urbanism emise – 2010.